ਲਉ ਜੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂ ਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ

ਲਾਹਣਤਾਂ ਜੀ ਲਾਹਣਤਾਂ – ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਤੂਤ – ਲਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਇਰਲ

ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਘੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

▪️ਲਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ।
▪️ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਗੈਸ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਰੰਗ ਅਧਾਰਤ ਕੋਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ।

%d bloggers like this: